Om Ivösjön

Ivösjön är med sina 54 km2 och medeldjup på 11 m Skånes största sjö. Ivösjön är också en av Sveriges artrikaste fiskesjöar med 25-30 olika fiskarter. Här kan man fiska allt från gädda till laxfiskar.

Båtar på ivösjön

Om gäddan - en av våra populäraste fiskar

För att fiska gädda krävs teknik att hitta gädda, när man hittat gäddan på en plats letar man sedan på liknande platser hittar man den i sydväst vik fortsätter man även till nästa sydväst vik. Gäddan går på djupet, vid djupbranter och grynnor. På kvällen och tidigt på morgonen kryper de längre in i vikarna och upp på grundare vatten.Vid gäddfiske är det bra med lite vind.

Bete kan gärna vara mindre fisk som mört. I grunda vassvikar ska betet hållas vid botten.

Båtar på ivösjön

Minimått för fiske i Ivösjön

Gädda 45 cm, Gös 45 cm, Öring 60 cm

Fiskekort

Fiskekort köper du här

Fiskeregler

På Ivösjöns fiskevårdsförenings hemsida hittar du aktuella fiskerelger. Här hittar du hemsidan

Båtar på ivösjön 1